د تخمدان سرطان

  • د تخمدان سرطان

    د تخمدان سرطان

    تخمدان د ښځو یو له مهمو داخلي تناسلي ارګانونو څخه دی، او همدارنګه د ښځو اصلي جنسي غړی دی.د دې دنده د هګیو تولید او د هورمونونو ترکیب او پټول دي.د ښځو په منځ کې د لوړې کچې سره.دا په جدي توګه د ښځو ژوند او روغتیا ګواښوي.